Open image
 
CURR MIN AVG MAX
20.1 23.1 27.1 Katilo išėjimas
30.8 33.8 36.6 Akumuliacinės viršus
31.0 33.9 36.2 Akumuliacinės antras
31.1 34.0 36.3 Akumuliacinės trečias
31.0 33.8 35.9 Akumuliacinė ketvirtas
Akumuliacinė
CLOSE
Katilo išėjimas
Kolektorius
Kaminas
Boileris
Akumuliacinės viršus
Akumuliacinės antras
Akumuliacinės trečias
Akumuliacinė ketvirtas
Virtuvė grindys
Virtuvė oras
Svetainė grindys
Svetainė oras
Lauko
2a vonia grindys
2a vonia oras
Prieangis grindys
Prieangis oras
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Vonia
Prieangis
Boileris
Akumuliacinė
PID atidarymas
PID uždarymas
Virtuvė
Svetainė
[PID1_St]
Užduota radijatorių palaikymo tempertaūra
[Fl1_Fz]
[Fl2_Fz]
[Fl3_Fz]
[Fl4_Fz]
Heater Up
[Acu]
MENU